Pozitívny citát pre nádej. Na fotografii s nočnou prírodnou krajinou.