• ralph waldo emerson inšpiratívne citácie
  • Citát Aristotela o podstate života. S snovým obrazom lesa.