• august je nedeľa leta
  • Ďakujem vám za to, že tam obraz s šťastná dievčina klipart.