William Shakespeare Citát o skutočnej povahe človeka.