Ráno je jedným z najlepších časov, ako zapojiť Boha do modlitieb. Existujú rôzne dôvody, prečo ľudia hovoria modlitby a slová požehnania zakaždým, keď sa ráno zobudia. Vo všeobecnosti sa modlitby považujú za dennú dávku pre prežitie, silu, šťastie a úspech v čomkoľvek, čo človek v živote robí ako veriaci. Podľa Písma začal Ježiš modlitbami a končil modlitbami. Toto sumarizuje význam modlitieb v našich životoch.

 • krátke citácie o zlomení srdca
 • Na tejto stránke máme kolekciu veľmi silných modlitieb a požehnaní, ktoré vám pomôžu začať ráno. Modlitba k Bohu môže byť hnacím motorom, ktorý vás môže inšpirovať a motivovať skôr, ako začnete deň.  Dobré ranné modlitby k Bohu

  • Drahý Pane, dnes ráno som prišiel pred tvoju prítomnosť tak pokorne ako kedykoľvek predtým. Ako slnko svieti, nech mi svieti tvoja milosť, moja rodina, priatelia a dokonca aj moji nepriatelia. Keď dýcham na čerstvom rannom vzduchu, nech je moje srdce naplnené tvojou láskou, aby som mohol milovať donekonečna. Korunujte svoju tvrdú prácu úspechom a naplňte môj dom pokojom dnes a navždy. Amen.
  • Drahý Bože, ďakujem ti za dar života, ktorý si mi dal tento deň a moju domácnosť v tento krásny deň. Nech nás chráni tvoja nebeská ruka a pod našimi strechami môže vládnuť pokoj. Keď ideme o našich aktivitách celý deň, buďte hneď po našich stranách, aby ste nás viedli a strážili. Ďakujem.
  • Prebudenie každé ráno je svedectvom tvojej milosti, ó, Pane. Tvoja láska nevie nič, a som za to vďačný. Nech sa môj život točí okolo tvojho slova, keď sa pripravujem na deň. Objednajte si moje kroky a ochráňte ma. Neveďte ma k pokušeniu a dajte mi úspech vo všetkých svojich snahách. Amen.
  • Drahý Bože, ďakujem ti za toto krásne ráno a za to, že si mi dal ďalšiu šancu žiť na tejto zemi. Ceníme si vašu pomoc a ochranu počas noci. Keď vystúpim zo svojej izby, vemte ma. Keď mi zlomí srdce, opravte ho a keď sa zlomím v chorobe, uzdravte ma. Pane, pomôž mi spomenúť si, aký je spôsob lásky a spravodlivosti.
  • Dnes vstávam v modlitbe, aby som uctieval svojho stvoriteľa. Chváľte sa za svoje meno za nespočetné požehnanie v mojom živote. Keď sa pripravím na deň, nech ma vedie tvoja úžasná ruka a bezpečne ma dovedie domov. Ďakujem. Amen.
  • Ďakujem veľmi pekne, Pane, za tento nádherný deň. Ďakujem za toto žiarivé ranné slnko, krásny vánok a sladkú melódiu spievajúcich vtákov. Ďakujem za moju rodinu, prácu a všetok život, ktorý pre mňa platí. Chválim ťa za tvoju lásku a láskavosť, ktorá ma udržuje v živote vzostupne. Požehnaj svoje meno, lebo si zaslúžiš chválu. Amen.
  • Modlím sa, ó, Pane, aby si ma viedol dnešnými búrkami a zápasmi. Naplň ma silou, aby som prekonal svoje obavy a úzkosť. Som slabý, ale si mocný. Vaša sila je dnes všetko, čo potrebujem. Daj mi moje srdce túži po Ježišovom mene. Amen.
  • Drahý Bože, nikdy nebudem vďačný za úžasnú lásku, milosť a milosrdenstvo, ktoré si ma neustále osprchoval. Dnes zdvíham ruky v úplnom podriadení sa vašej moci. Ďakujem za Tvoju prítomnosť v mojom živote, mojej práci, rodine a snoch. Môže byť dnes taká krásna ako láska, ktorú pre mňa máte v Ježišovom mene, za ktorú sa modlím. Amen.

  Vďaka Božiemu milosrdenstvu sa na nás chystá rozbiť ranné svetlo z neba. Lukáš 1:78

  Dobré ranné požehnanie

  • Prajem vám veľa úspechov v každom kroku, ktorý dnes ráno podniknete. Kiežby ťa nasledovala dobrota Pána, nech ste kdekoľvek. Majte skvelý deň dopredu. Dobré ráno drahá.
  • Nevzdávaj sa svojich snov. Každé ráno vám prinesie ďalšie sústo. Veľa šťastia pri vašich vykorisťovaniach. Prajem pekné ráno.
  • Najlepšie veci sa ešte musia stať. Neustále snívajte a nenechajte sa odradiť zlyhaním života. Nech je váš život naplnený väčším požehnaním, než si môžete spočítať! Dobré ráno.
  • Nech Božie požehnania nikdy nezmeškajú vaše prahy. Prajem vám dnes ráno radosť a šťastie. Pekný deň. Dobré ráno.
  • Nech ti tento deň prinesie nič iné ako najpravdivejšiu a najčistejšiu formu šťastia. Dobré ráno.
  • Prajem vám, aby ste dnes ráno dostali všetky požehnania a lásku potrebnú na úsmev na tvári. Prajem pekný deň. Dobré ráno.
  • Všetko najlepšie vo všetkom, čo dnes robíte. Nech vás Pán chráni pred nebezpečenstvom a smútkom, keď sa dnes ráno vydávate von. Maj požehnaný deň.
  • Život vám možno nedal dôvod na úsmev, ale pamätajte, že Boh vie, že vás bolí a stara sa o vás. Miluje vás a nakoniec zmení vašu temnotu na svetlo a vaše bolesti na šťastie. Nech vás dnes naplní Pánova radosť. Dobré ráno.
  • Naozaj ste požehnaní nad mieru. Vystúpte dnes a buďte požehnaním pre každého, koho stretnete. Prajem vám pekný deň. Dobré ráno.
  • Premýšľam o tebe dnes ráno. Kiežby ste mali to najlepšie z dobra toho najvyššieho. Boh ti žehnaj. Dobré ráno.
  • Boh vám žehnaj za vašu prítomnosť v mojom živote. Nech vás doplnia všetko, čo ste stratili pri úsmevoch na mojej tvári. Prajem vám všetko najlepšie v plánoch, ktoré máte dnes. Prajem krásne ráno.
  • Dobré ráno, milí ľudia. Ráno práve prišlo, a chcem, aby si dokorán otvoril ruky a objal požehnanie a radosť, ktoré ho sprevádzajú. Prajem krásny deň.

  Nech sú naše životy naďalej osprchované úžasnými Božími požehnaniami. Dobré ráno.

  • Prebúdzanie sa každý deň, keď vás vidíme, je samo o sebe požehnaním. Nech je tvoj deň taký veľký ako moja láska k tebe. Užite si požehnané ráno, drahá.
  • Dnes ráno si želáme veľa osláv, pretože sme boli obdarení neoceniteľným darom života. Nech sú naše životy naďalej osprchované úžasnými Božími požehnaniami. Dobré ráno.
  • Požehnané ráno, drahá. Nech žije dlho tešiť sa z krásnejších rán, ako je toto.
  • Dnes je začiatok niečoho krásneho vo vašom živote. Objavte to a kráčajte s hrdosťou dňa. Dobré ráno.
  • Verím v všetky vaše sny a verím, že všemohúci Boh vám pomôže splniť každú z týchto snov. Naozaj sa nemôžem dočkať, až uvidím všetky vaše sny. Dobré ráno, a veľmi pekný deň.
  • Existuje moc myslieť pozitívne. Môžem vás naplniť pozitívnymi myšlienkami, keď sa na deň pripravujete. Majte požehnané ráno.

  Nebesá vyhlasujú slávu Boha Nebesá ukazujú jeho remeslo. Deň čo deň hovoria ďalej (Žalm 19: 1, 2).

  • Zastavte príležitosť a využite tento krásny deň. Môžeme nájsť vo svojom okienku príležitosti vo všetkom, čo dnes robíte. Dobré ráno.
  • Žiješ dnes toto krásne ráno kvôli nežnej milosti a úžasnej Božej láske. V tomto úplne novom dni môžu byť všetky drsné cesty na vašich cestách hladké a vaše kroky môžu byť vždy nasmerované na správne miesta. Dobré ráno, jedno požehnané.

  Verše z Biblie o ranných a skorých modlitbách

  • A ráno, keď vstal zobudil sa veľmi vysoko pred dňom, vyšiel a odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. (Marek 1:35)
  • A Ježiš mu odpovedal: Prvé zo všetkých prikázaní je: Počujte, Izraeli
   Pán náš Boh je jeden Pán: (Marek 12:29)
  • A nech nám Pán, náš Boh, prejaví svoj súhlas
   A aby naše úsilie bolo úspešné.
   Áno, urobte naše úsilie úspešným! (Žalm 90:17)
  • A vieme, že všetko funguje dobre pre tých, ktorí milujú Boha, pre tých, ktorí sú povolaní podľa svojho účelu. (Rimanom 8:28 - 31)
  • Pokiaľ zostane Zem, bude výsadba a úroda, zima a teplo, leto a zima, deň a noc (Genesis 8:22).
  • Zobuď sa, moja sláva
   hore, žalm a harfa: Ja (sám) sa budem skoro. (Žalmy 57: 8)
  • Vďaka Božiemu milosrdenstvu sa na nás chystá rozbiť ranné svetlo z neba (Lukáš 1:78)
  • Pred úsvitom nasledujúce ráno sa Ježiš postavil a vyšiel na izolované miesto, kde sa modlil (Marek 1:35).
  • Ale pokiaľ ide o mňa, vojdem (a) do tvojho domu z množstva tvojho milosrdenstva. (Žalmy 5: 7)
  • Ale pre vás, ktorí sa bojíte môjho mena, slnko spravodlivosti povstane s uzdravením v jeho krídlach
   A pôjdete slobodne a budete s radosťou skákať ako teľatá na pastviny (Malachiáš 4: 2).
  • Hviezda Krista Morning svieti vo vašich srdciach (2 Peter 1:19)
  • Vytvor vo mne čisté srdce, Bože. Obnovte vo mne lojálneho ducha. (Žalm 46: 5)
  • Neboj sa
   Len sa zastavte a sledujte, ako vás Pán dnes zachraňuje
   Sám Pán bude bojovať za vás
   Len zostaň pokojný. (Exodus 14:13)

  Plač môže trvať celú noc, ale radosť prichádza ráno. Žalm 30: 5

 • prajem pekný víkend
  • Neboj sa týchto vecí a povedz: „Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo budeme nosiť? “ Tieto veci ovládajú myšlienky neveriacich, ale váš nebeský Otec už pozná všetky vaše potreby (Matúš 6: 31, 32).
  • Každý deň prosím o pomoc, Pane
   Zdvíham ruky k milosrdenstvu (Žalm 88: 9)
  • Lebo Pán Boh je naše slnko a náš štít
   Dáva nám milosť a slávu (Žalm 84:11)
  • Lebo Pán mi povedal toto:
   „Budem ticho pozerať z môjho obydlia-
   Akonáhle v letnom dni narastá teplo,
   alebo ako sa počas zberu tvorí ranná rosa. ““ (Izaiáš 18: 4)
  • Pane, uvažuj o mojich slovách, uvažuj o mojej meditácii. (Žalmy 5: 1 - 12)
  • Poďakujte tomu, ktorý urobil nebeské svetlá-
   Jeho verná láska trvá naveky.
   slnko vládnuť deň,
   Jeho verná láska trvá naveky (Žalm 136: 7,8)
  • Boh urobil domov na nebesiach pre slnko.
   Vypadá to ako žiarivý ženích po jeho svadbe.
   Raduje sa, že veľký pretekár túži viesť závod (Žalm 19: 4, 5).
  • Boh je v nej, nespadne
   Boh jej pomôže počas dňa.
   (Jeremiáš 29:11)
  • Boh stvoril dve veľké svetlá - väčšie, ktoré ovládalo deň
   A Boh videl, že je to dobré (Genesis 1: 16, 18)
  • Veľký je jeho vernosť;
   Jeho milosrdenstvo začína každé ráno (Lamentations 3:23)
  • Už ste niekedy prikázali, aby sa ráno objavil
   A spôsobil, že na východe povstáva úsvit? (Job 38:12)
  • Prikázal si ráno od svojich dní
   (a) spôsobil, že sa denník dozvedel svoje miesto (Job 38:12)
  • Vyžaruje vašu nevinu ako úsvit (Žalm 37: 6)
  • Jeho spravodlivosť bude podobná záhrade skoro na jar, pričom všade vyrastú rastliny (Izaiáš 61:11)
  • Aké cenné sú vaše myšlienky o mne, Bože
   A keď sa zobudím, stále si so mnou! (Žalm 139: 17, 18)
  • Verím ti, ó, Pane, a hovorím: 'Ty si môj Boh!'
   Moja budúcnosť je vo vašich rukách (Žalm 31: 14, 15)
  • Môžem robiť všetko prostredníctvom Krista, ktorý mi dáva silu (Filipanom 4:13)
  • Milujem tých, ktorí ma milujú
   a tí, ktorí ma hľadajú skoro, ma nájdu. (Príslovia 8:17)
  • Vstávam skoro skôr, než vyjde slnko
   Žiadam o pomoc a vložím do tvojich slov nádej (Žalm 119: 147)
  • Keby ste len dnes počúvali jeho hlas! (Žalm 95: 7)
  • Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. (Genesis 1: 1 - 31)

  Neboj sa Len sa postavte a sledujte, ako vás dnes Pán zachraňuje Pán sám za vás bude bojovať Len zostaňte v pokoji. Exodus 14:13.

  • Je dobré pre ľudí jesť, piť a užívať si prácu pod slnkom počas krátkeho života, ktorý im dal Boh, a prijať ich veľa v živote (Kazateľ 5:18).
  • Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky (Židom 13: 8)
  • Počúvam každé ráno tvoju neochvejnú lásku, lebo ti verím (Ž 143, 8)
  • Nech sú slová tvojich úst a meditácie môjho srdca prijateľné v tvojom očiach, Hospodine, moja sila a môj vykupiteľ. (Žalmy 19:14)
  • Nechajte svoje bedrá opásané a (vaše) horiace svetlá (Lukáš 12:35)
  • Svetlo je sladké
   aké príjemné je vidieť nové svitanie (Kazateľ 11: 7)
  • Počúvaj môj hlas ráno, Pane.
   Každé ráno vám prinášam svoje žiadosti a očakávam čakanie. (Žalm 5: 3)
  • Nech tí, ktorí vás milujú (Boha), vstanú ako slnko v celej svojej sile! (Sudcovia 5:31)

  Počúvaj môj hlas ráno, Pane. Každé ráno vám prinášam svoje žiadosti a očakávam čakanie. Žalm 5: 3.

  • Ráno ma ráno prebudí
   A otvára moje porozumenie svojej vôli (Izaiáš 50: 4)
  • Môj hlas budeš počuť ráno, Pane
   ráno vás nasmerujem (moja modlitba) k tebe a pozerám sa. (Žalmy 5: 3)
  • Ó, prosím, čoskoro nás svojou milosrdenstvom
   aby sme sa mohli radovať a byť šťastní po všetky naše dni. (Žalmy 90:14)
  • Zasadte svoje semeno ráno a vyťažujte celé popoludnie, pretože neviete, či bude zisk z jednej činnosti alebo z inej činnosti - alebo možno z oboch (Kazateľ 11: 6)
  • Ďakujeme Pánovi
   chváľte Boha, nášho Spasiteľa!
   Každý deň nás nosí v náručí (Žalm 68:19)
  • Uspokojte nás každé ráno svojou nekonečnou láskou (Žalm 90:14)
  • Nebesia vyhlasujú Božiu slávu
   Nebesá ukazujú jeho remeslo.
   Deň čo deň hovoria ďalej (Žalm 19: 1, 2).
  • Pán je moje svetlo a moje spasenie - tak prečo by som sa mal báť? (Žalm 27: 1)
   Každý deň na mňa Pán vylieva svoju neochvejnú lásku (Žalm 42: 8)
  • Pán je môj pastier;
   Mám všetko, čo potrebujem (Žalm 23: 1)
  • Pán odpovie, keď na neho zavolám (Žalm 4: 3).
  • Ten, kto vládne v Božej strachu,
   Je ako svetlo rána pri východe slnka,
   ako ráno bez mrakov,
   ako žiariace slnko
   na novej tráve po daždi (2 Samuel 23: 3, 4)
  • Slnko vychádza a slnko zapadá, potom sa ponáhľa a povstáva (Kazateľ 1: 4, 5)
  • Slnko vychádza na jednom konci nebies a sleduje svoj smer na druhý koniec (Žalm 19: 6).
  • Slnko ti nebude škodiť cez deň (Žalm 121: 6)
  • Toto je deň, ktorý Pán urobil, radujme sa a budeme v ňom šťastní. (Kolosenským 3:12)
  • Tí, ktorí žijú na koncoch zeme, sú v úcte nad vašimi zázrakmi
   Z miesta, kde slnko vychádza, na miesto, kde sa vyvíja, inšpirujete výkriky radosti (Žalm 65: 8)
  • Vysielate svojho ducha, stvorení, a obnovujete tvár zeme. (Žalmy 104: 30)
  • V noci sa nebudeš báť hrôzy; (ani) pre šípku (ktorá) zo dňa na deň; (Žalmy 91: 5 - 7)
  • Dávať svetlo tým, ktorí sedia v tme a (v) tieni smrti, aby viedli naše nohy na cestu mieru. (Lukáš 1:79)
  • Veľmi skoro v nedeľu ráno, práve pri východe slnka, išli k hrobke
   Keď však prišli, vzhliadli a videli, že kameň, ktorý bol veľmi veľký, sa už odvalil (Marek 16: 2, 4).
  • Zobuď sa, moje srdce
   Prebudím úsvit svojou piesňou (Žalm 57: 8)
  • Budeme sa radovať a budeme v ňom šťastní (Žalm 118: 24).
  • Plač môže trvať celú noc,
   Ale radosť prichádza ráno (Žalm 30: 5)
  • Keď ľudia žijú veľmi starí, radujte sa z každého dňa života (Kazateľ 11: 8)
  • Ste usporiadaní v svätých odevoch,
   A tvoja sila bude obnovená každý deň ako ranná rosa (Žalm 110: 3)
  • Vaše nariadenia zostávajú verné dodnes,
   Pretože všetko slúži vašim plánom (Žalm 119: 91)

  Veľký je jeho vernosť; jeho milosrdenstvo začína každé ráno. Lamentations 3:23

 • čo znamená láskavé citácie


 • Tiež sa ti môže páčiť:

  Úžasné dobré ranné citácie inšpirujúce dokonalý deň

  Čerstvé inšpiratívne citáty pre dobré ráno

  Včasná motivácia Dobré ranné citácie