Život cituje o dôležitosti akcie verzus prázdne slová. Na obraz prírody s orlom lietajúcim nad horami.

  • všetko najlepšie k najlepšiemu kaderníkovi