Deň otcov prajeme fotografiu s otcom, ktorý sa drží za ruky s dieťaťom.


  • Milujem tých, ktorí sa môžu v ťažkostiach usmievať