Dobré ráno so žltým kvetom a rozmazané pozadie


  • Ako povedať, všetko najlepšie k narodeninám niekomu, s kým si o tom nehovoril