Citát o motivačnom živote od starogréckeho filozofa Epicteta.