Cena

Ďakujeme za vaše blahoželanie

Keď vám niekto pošle peknú blahoželanú správu po tom, čo ste vo svojom živote dosiahli niečo významné, je len pekné, že ste recipročne prijímali rovnako srdečnú děkujúcu správu

  • kresťanské vianočné pozdravy

  • Čítajte Viac