Úspech

Vaše akademické roky sa skončili: Priania z promócie

Maturita je skutočne hlavným úspechom a udalosťou v živote jednotlivca. Preto je zaslanie srdečného blahoprajného želania celebrantovi, čo by urobilo nezmazateľnú známku v


Čítajte Viac