Deň vďakyvzdania je americký sviatok venovaný tráveniu času so svojimi blízkymi a poďakovanie za stôl plný jedla. Dnešná verzia Deň vďakyvzdania je založená na udalosti v Plymouthu v roku 1621.

 • všetko najlepšie k narodeninám vegetarián
 • Aj keď jedlo a zábava sú dve veci, ktoré na túto dovolenku prídu na myseľ, je dôležité pamätať na to, o čo skutočne ide; ďakujem. Deň vďakyvzdania je čas priblížiť sa k tým, ktorých máte radi, a poďakovať za všetky veci vo vašom živote, ktoré oceňujete najviac. Skvelý spôsob, ako preukázať túto vďačnosť, je zapísať si ju a vložiť na kartu. Či už ho posielate na pohľadnicu, textovú správu alebo e-mail, jedná sa o niekoľko skvelých nápadov pre šťastné vďakyvzdania.


  obsah

  • 1 šťastný deň vďakyvzdania
  • 2 fakty o Dni vďakyvzdania
  • 3 100+ známych diel vďakyvzdania

  Šťastný deň vďakyvzdania

  • Nech sa nikdy nebudeš sústrediť na veci, ktoré nemáš, ale skôr na veci, s ktorými si bol požehnaný. Teplé priania po nádhernej Deň vďakyvzdania.
  • Prajem vám veľmi radostné vďakyvzdanie! Nech je váš domov plný šťastia a lásky.
  • Nechajte vy a celá vaša rodina prijať to najlepšie z Božích požehnaní na Deň vďakyvzdania a po všetky dni, ktoré milovať tento svet svojimi životmi.
  • Ďakujeme v tento nádherný deň, zajtra a navždy. Šťastný deň vďakyvzdania!
  • Prajem vám požehnané Deň vďakyvzdania. Úprimne dúfam, že tento krásny deň vám dá viac dôvodov na to, aby ste sa každý deň ďakovali Bohu za všetky dobré veci, ktoré vám žehnal.
  • Máte viac ako miliardu dôvodov, aby ste boli vďační Bohu dnes a vždy. Šťastný deň vďakyvzdania.
  • Hurá! Je to znova Deň vďakyvzdania! Ak sa vám páči spoločnosť vašej rodiny a dobrých priateľov, nech vaše srdce nikdy nebude unavené vďačnosťou za požehnanie vo vašom živote.
  • Rozhliadnite sa okolo seba a buďte vďační za všetky cenné veci, s ktorými ste boli požehnaní! Šťastné Deň vďakyvzdania, drahá.

  Šťastné Vďakyvzdanie.

  • Boh nás každé ráno prebúdza s neoceniteľnými darmi, ktoré sa prebúdzame zo spánku. Dnes máte možnosť povedať slová „Ďakujem, Bože“. Nedovoľte, aby vám dnes nič nepovedali tieto slová. Šťastné Vďakyvzdanie.
  • Nech tento krásny Deň vďakyvzdania naplní vaše srdce najdôležitejším stvorením Boha - šťastím. Šťastné Vďakyvzdanie!
  • Každé ráno, keď vstanete zo svojho spánku, je viac ako dosť, aby ste sa poďakovali Bohu, pretože ste boli požehnaní niečím, čo si nemôže kúpiť ani celé bohatstvo na svete.
  • Aký lepší deň si na chvíľku vážim, aby si ocenil všetky požehnania nášho života ako dnes ?! Šťastný deň vďakyvzdania!
  • Nech je váš domov plný lásky, smiechu a vône pečenej morky. Šťastné Vďakyvzdanie.
  • Najlepšie veci v živote pre nás prichádzajú z neba zadarmo. Vyjadrujme úprimnú vďaku Bohu za všetky úžasné veci, ktorými požehnal naše životy. Šťastné Vďakyvzdanie.
  • Nech sú všetky dobré veci vo vesmíre vaše v tento výnimočný deň a vo všetkých dňoch vášho života. Šťastné Vďakyvzdanie.
  • Keď si dnes vychutnáte svoju morku, nezabudnite byť vďační za všetky krásne veci, ktoré vám život žehnal.
  • Nech dobrý Pán prinesie vám a vašej rodine oceány smiechu a šťastia v tento nádherný deň. Šťastný deň vďakyvzdania.
  • Dúfam, že uprostred veselia využijete príležitosť vyjadriť vďaku Bohu za všetky dobré veci vo vašom živote. Nech je vaša vďakyvzdanie rovnako báječné ako vy!
  • Bez ohľadu na stav alebo stav, v ktorom sa dnes nachádzate, je vo vašom živote vždy čo oceniť a byť vďačný. Majte šťastné a požehnané Deň vďakyvzdania.

  Šťastný deň vďakyvzdania!

  • Keď sa stretávate so svojou rodinou a priateľmi, aby ste si mohli vychutnať večeru vďakyvzdania, nezabudnite si pripomenúť početné dôvody, pre ktoré musí byť Boh vďačný. Šťastné Deň vďakyvzdania, drahá.
  • Máte viac ako milión dôvodov, aby ste poďakovali svojmu Nebeskému Otcovi za všetky veci vo vašom živote, ktoré si peniaze nemôžu kúpiť. Majte požehnaný Deň vďakyvzdania.
  • Tu je čas strávený so spoločnosťou dobrých priateľov a členov rodiny! Majte požehnaný Deň vďakyvzdania.
  • Keďže dnes je mimoriadne deň, aby som bol vďačný za všetky veci, ktorým sme požehnaní, chcem vám povedať, ako veľmi si vážim vašu prítomnosť v mojom živote a všetky úžasné veci, ktoré pre mňa robíte. Prajem vám šťastné vďakyvzdanie.
  • Toto je deň, keď môžete oficiálne poďakovať Bohu za všetko šťastie, ktoré vám neustále prináša. Šťastný deň vďakyvzdania.
  • Ste jedným z najcennejších ľudí v mojom živote. Môžem pokračovať v prijímaní požehnaní zdravia a šťastia. Majte požehnaný Deň vďakyvzdania.

  Šťastné Vďakyvzdanie.

  • Mama a otec, v tento deň vám chcem iba úprimne poďakovať za vašu podporu a bezpodmienečnú lásku. Šťastné Vďakyvzdanie!
  • Prajem vám veľa šťastia, lásky a šťastia na Deň vďakyvzdania a na všetky dni vašej existencie.
  • Som tak požehnaný zdieľať tento špeciálny deň s niekým tak úžasným ako vy. V tento deň môže byť vaše šťastie a smiech vaše a zostať s vami po všetky dni vášho života.
  • Môžem v hojnosti prijať všetky cenné veci v živote, ktoré si nikdy nemôže kúpiť nijaké množstvo peňazí. Dúfam, že vaše vďakyvzdanie je nezabudnuteľná udalosť.
  • Človek nikdy nepozná skutočné šťastie, kým nezačne byť vďačný za všetky dobré veci, ktorým je požehnaný, bez ohľadu na to, ako sa môžu zdať malé. Šťastné Vďakyvzdanie.
  • Možno nie ste takí bohatí ako Bill Gates, ale máte viac ako miliardu dôvodov, aby ste boli šťastní a vďační. Prajem vám veľmi šťastný a požehnaný Deň vďakyvzdania.
  • Môžete si užiť úrodu požehnaní a šťastia. Majte báječný deň vďakyvzdania.
  • To, čo máte, je omnoho viac, ako celkové bohatstvo vo vesmíre. Oceníte svoj neoceniteľný majetok a vzdávate vďaky Bohu. Šťastné Vďakyvzdanie!
  • Milióny ľudí by na sekundu neváhali zabiť za to, čo máte, takže buďte vďační za všetky veci, s ktorými ste boli požehnaní. A čo lepší deň na to ako na Deň vďakyvzdania!
  • Nebudeš si užívať večeru svojej vďakyvzdania bez toho, aby si bol vďačný za veci, ktorým si bol požehnaný. Šťastné Vďakyvzdanie.
  • Môžete mať srdce plné vďaky, keď si užijete Turecko deň v spoločnosti srdca vašej rodiny a priateľov. Majte veľkolepú dovolenku.
  • Prajem vám nezabudnuteľné vďakyvzdania. Môže šťastie tohto dňa zostať s vami až do konca času.
  • Je mi potešením mať niekoho tak zvláštneho ako ty v mojom živote. Nech tento deň naplní váš domov láskou a šťastím. Šťastné Vďakyvzdanie.
  • Máte veľa dôvodov na oslavu. Želám vám oceány lásky a šťastia pri tejto slávnostnej príležitosti. Užite si požehnaný deň vďakyvzdania.
  • Prajem vám fenomenálny Deň vďakyvzdania plný šťastia, dobrej spoločnosti a vône pečeného a vypchatého Turecka.
  • Boh naplnil váš domov svojimi úžasnými požehnaniami a dnes vám dáva príležitosť poďakovať mu zo srdca za všetky úžasné veci, ktoré máte vy a vaša rodina. Užite si túto vďakyvzdanie na maximum!
  • Deň vďakyvzdania nikdy nebude úplný bez Turecka. Nebolo by to úplné bez srdca plného vďačnosti.
  • Pokiaľ ide o Deň vďakyvzdania, prajem vám všetko najlepšie v živote. Kiež bude vo vašom dome vládnuť šťastie a pokoj v tento špeciálny deň a každý blahoslavený deň.
  • Nech tento Deň vďakyvzdania slúži ako pripomienka, že ste milovaní.
  • Nech je váš život naplnený požehnaním, nielen dnes, ale každý deň.
  • Požehnanie srdečného srdca a vypchatých bômb, od našej rodiny po vašu.
  • Prajem vám vďakyvzdania pretekajúce láskou, smiechom a vínom.
  • Nech je tvoj Deň vďakyvzdania naplnený láskou, smiechom a tekvicovým koláčom.
  • Naše myšlienky a ocenenia sú s vami a vašimi v tento deň vďakyvzdania.
  • V tento deň poďakujte za svoje šťastie a zároveň premýšľajte o nešťastí ostatných.
  • Môžeme použiť Deň vďakyvzdania na pripomenutie, aby sme preskúmali všetkých skvelých ľudí a veci v našom živote.
  • V tento deň vďakyvzdania si všetci môžeme vážiť všetko, čo máme, pričom máme na pamäti potreby iných.
  • Deň vďakyvzdania je deň na ocenenie všetkých požehnaní, ktoré Boh vložil do môjho života. A to znamená byť vďačný za vás.
  • Prajeme vám deň vďakyvzdania plný moriek, vína a tekvicového koláča a zároveň vám pripomíname, aby ste sa poďakovali za všetko, čo máte.
  • Môžete mať radostný deň vďakyvzdania strávený s priateľmi a rodinou, o ktoré sa zaujímate najviac, a s jedlami a dezertmi, ktoré máte najradšej.

  Deň vďakyvzdania je sviatok, ktorý je venovaný zapamätaniu si všetkého v našich životoch, za ktorý sme veľmi vďační. Je ľahké uviaznuť v sprievodoch, varení a jedle a zabudnúť, o čom je ten deň. Nájdite si čas a pošlite jedno z týchto želaní vďakyvzdania členovi rodiny alebo blízkemu. Šírenie skutočného významu dovolenky a vyjadrovanie lásky a vďačnosti je spôsob, akým sa má stráviť sviatok vďakyvzdania.

 • prepáč za tvojho strateného otca

 • Deň vďakyvzdania fakty

  ► Pôvodný deň vďakyvzdania bol reakciou na bohatú úrodu, ktorú plodiny vyprodukovali. Deň, ktorý sa stal tradíciou, sa oslavoval každý nasledujúci rok, až kým ho prezident Abraham Lincoln neskoro vyhlásil za štátny sviatok.

  ► Deň vďakyvzdania sa oslavuje každý posledný štvrtok novembra. Deň je plný slávnostných aktivít, ako sú sprievody, futbalové zápasy, morské korytnačky a čo je najdôležitejšie, čas strávený s rodinou a priateľmi.

  ► Hlavným cieľom tejto dovolenky je jedlo vďakyvzdania. Deň vďakyvzdania sa tradične skladá zo zemiakov, plnky, brusnicovej omáčky a hlavného jedla z moriaka. Na toto extravagantné jedlo zvyčajne nasleduje plátok pekanového alebo tekvicového koláča.

  Šťastné Vďakyvzdanie.

  100+ slávnych ponúk vďakyvzdania

  Kliknite sem pre celú našu zbierku ponúk na Deň vďakyvzdania.

 • Animované Gify o Balónky
 • Buďte prítomní vo všetkých veciach a vďační za všetky veci. Maya Angelou.