4. júl, známy aj ako Deň nezávislosti, je dôležitým dňom v živote obyvateľov Spojených štátov amerických, pretože predstavuje udalosť mimoriadneho významu pre históriu celého národa. Všetci Američania oslavujú tento deň na pamiatku Deklarácie nezávislosti prijatej 4. júla 1776, ktorú umožnili snahy veľkých hrdinov krajiny. Práca týchto veľkých vodcov nakoniec prelomila okovy útlaku, aby sa krajina zmenila na slobodný národ.

Je to deň, ktorý prichádza s udalosťami, ako sú ohňostroje, karnevaly, prehliadky, politické prejavy atď. Keďže je určený na oslavu národnosti Spojených štátov, prichádza s veľkým prejavom bohatej kultúry a tradícií. Američanov.


Keďže sme vedeli, čo tento deň pre Američanov znamená po celom svete, venovali sme túto stránku iba niektorým z najlepších citátov zo 4. júla, ktoré nájdete na webe. Urobte túto tohtoročnú oslavu špeciálnym priateľom a rodine tak, že im pošlete niektorú z našich zmysluplných a krásne napísaných citácií dňa nezávislosti prostredníctvom Facebooku, SMS, WhatsApp, kariet atď.

 • všetko najlepšie k narodeninám lil brat vtipné

 • 4. júla | Den nezávislosti Citáty

  • Prajem vám veľmi báječnú oslavu dňa nezávislosti! Oslávime pýchou a úspechom nášho drahého národa jedným hlasom.
  • Je to privilégium narodiť sa v slobodnej krajine. V tento deň si pamätáme našich národných hrdinov za ich nezištné úsilie v službe našej milovanej krajine. Spojene budeme navždy stáť. Šťastná nezávislosť.
  • Šťastný deň nezávislosti všetkým Američanom! Môžete mať všetku radosť a slobodu, ktorú vám tento deň prináša.
  • Cítite sa hrdí na to, že ste súčasťou slobody, ktorú naše statočné duše priniesli do tejto nádhernej krajiny. Usilujme sa všetci o to, aby sme si zachovali vzácny dar slobody, ktorý sme dostali. Prajem vám veľa šťastia 4. júla.
  • Nech nezávislosť našej milovanej krajiny naplní naše srdcia hrdosťou a nádejou jej občanov. Boh žehnaj našej vlasti. Šťastný 4. júla.
  • Nezávislosť našej krajiny nám ako občanom prináša veľkú zodpovednosť. Venujme sa pokračovaniu v dobrých prácach, ktoré začali naši veľkí vodcovia. Žite v Amerike dlho!
  • Byť hrdý na to, že som Američan, a vzdávať hold statočným dušiam, ktoré nám tento deň umožnili. Šťastný deň nezávislosti.
  • Všetkým mojim priateľom vždy pamätajte, prečo tento deň oslavujeme. Je to deň, keď sa obetovalo mnoho životov, aby sme si zaistili, že vy a ja sa tešíme zo slobody, ktorú máme dnes. Šťastný 4. júla.

  Šťastný 4. júla.

 • narodeniny brata dieťaťa
  • Prajem vám šťastný deň nezávislosti. Spojme ruky a urobme z našej krajiny lepšie miesto pre budúce generácie. Boh žehnaj našej krajine!
  • Dnes oslávime nezávislosť Ameriky láskou a pospolitosti, na ktorej bola postavená. Šťastný 4. júl všetkým.
  • Nech nám spomienky na nezávislosť našej krajiny prinesú skutočnú podstatu vlastenectva. Na zdravie národa slobody. Šťastný 4. júla.
  • Šťastný deň nezávislosti! Ceníme si slobodu, ktorú nám poskytli naši stateční vodcovia. Salute! A teraz nechajte ohňostroj!
  • Nech oslavuje deň nezávislosti duchom odvahy a obetí našich národných hrdinov, je príkladom pre všetkých Američanov. Šťastný 4. júla, Amerika.
  • 4. júl je dňom slávy nás ako krajiny. Toto je náš čas postaviť sa ako národ a bojovať proti všetkým formám odlúčenia, nerovnosti, násilia a korupcie. Šťastný 4. júla všetkým Američanom.
  • Šťastný 4. júla! Poďme zdieľať pokoj a lásku tohto veľkého dňa so sebou. Boh žehnaj našej krajine.
  • Nie je väčšia radosť, ako byť súčasťou tejto historickej oslavy slobody. Šťastný deň nezávislosti všetkým svojim priateľom a rodine.
  • Sloboda tejto veľkej krajiny je výsledkom tvrdej práce a obetí jej veľkých vodcov. Mali by si ho všetci vážiť. Šťastný deň nezávislosti.
  • Vychutnajte si prosperitu a budúci prísľub nezávislosti našej krajiny. Šťastný štvrtý júl.
  • Toto je náš čas zažiariť. Nech nezávislosť nášho veľkého národa naplní naše srdcia vnútorným pokojom a slobodou ako Američania. Šťastný 4th júla.
  • V duchu rovnosti a hrdosti na to, že som Američan, vám prajem šťastný 4th júla.
  • Oslávme novú nádej, ktorú nám priniesli naši národní hrdinovia pri dosahovaní nezávislosti pre náš drahý národ. Amerika žije dlho.
  • Nech sa tento národ bude aj naďalej tešiť slobode a prosperite pre svojich občanov. Prajem vám všetkým šťastný deň nezávislosti.
  • Snažme sa v jednom súlade usilovne pracovať a urobiť náš národ veľkým a silným, keď oslavujeme túto nezávislosť. Boh žehnaj Amerike.
  • Šťastný deň nezávislosti všetkým. Vzdajme hold ľuďom, ktorých obete sú dôvodom mieru a slobody, ktorú si dnes užívame.
  • Som hrdý na to, že som súčasťou tejto veľkej krajiny. Krajina lásky, nádeje a nekonečných možností. Šťastný 4. júla.
  • S jednotou a láskou ku všetkým slúžime tejto krajine, keď si užívame slobodu jej nezávislosti. Amerika žije dlho.

  Šťastný deň nezávislosti!

  • Modlíme sa za život, ktorý nám umožnil sláviť tento deň. Nech ich duša odpočíva v pokoji. Šťastný 4. júla.
  • Nezávislosť krajiny je neoceniteľným darom pre jej občanov. Keď oslavujeme tento osobitný deň, usilujeme sa dodržiavať zásady, na ktorých bol tento veľký národ postavený. Šťastný deň nezávislosti.
  • Všetkým mojim priateľom a rodine oslávte tento deň hudbou, ohňostrojom, grilom a všetkým, čo vám prinesie šťastie do vašich sŕdc. Bavte sa! Šťastný 4. júla.
  • Boh žehnaj našej krajine a ľuďom, ktorých nazýva občanmi. Nech tento Deň nezávislosti posilní lásku a náklonnosť voči našej krajine a voči sebe navzájom. Šťastný 4. júla.
  • Happy Independence všetkým mojim americkým priateľom. Prajem vám pokoj, šťastie a prosperitu vo všetkých vašich snahách.
  • Je to skvelý deň na zapamätanie nespočetných životov, ktoré sa stratili na ceste k dosiahnutiu nezávislosti našej drahej krajiny. Salute! Šťastný 4. júla.
  • Toto je najšťastnejší deň v našom živote ako občanov tejto nádhernej krajiny. Môžeme každý okamih veľkej radosti, ktorý nám tento pozoruhodný deň prináša. Boh žehnaj Amerike.
  • Nezávislosť našej krajiny je pripomienkou úlohy, ktorú musíme všetci zohrávať pri dosahovaní úspechu nášho národa. Šťastný deň nezávislosti!
  • Nech sa za nás nikdy nestará sloboda, ktorú za nás bojujú hrdinovia tejto krajiny. Chráňme nás všetci ruka v ruke. Boh žehnaj Amerike a šťastný 4. júla všetkým krásnym ľuďom tejto veľkej krajiny.

  Krajina zadarmo. Domov odvážnych. Šťastný deň nezávislosti!


  Tiež sa ti môže páčiť:

  60 výkonných citátov o vzdelávaní inšpirujúcich učiteľov aj študentov

  50 pôvodných citácií za deň nezávislosti Správy z 4. júla pre vašich zamestnancov

  Najlepšie citácie Marka Twaina

 • dobré ráno, chlapci
 • Letné citácie na obrázkoch, ktoré sa dajú zdieľať a uverejňovať